Sv: Montering av universial Lamdasond???

#48193
sirgregor
Deltagare

Läst lite på ett 924-forum:

Här är ng tips som gör att K-jetronic systemen är svårstartade VARMA, men startar utmärkt kalla:

– Lågt eller inget avstängningstryck, läckande backventil i pump, o-ringar i systemventilen
( ska hålla ca 20 min )
– Otäta spridare
– Ej fungerande styrtrycksventil, reglerar inte
– Elkontakt till styrtrycksventilen är oxiderad,
eller det saknas spänning
– Att man inte byter oljan före man justerar CO-oxid
– Man justerar CO-oxid för högt, ska vara på min. värde
( mycket viktigt)
– Ev. läckage i pulsairventiler, om sådana finns
– Läckande kallstartsventil