Sv: trasig luftnippel

#46751
thoola
Deltagare

Borsta ordentligt rent runt bromsrörsinfästningen på oket. Montera det nya bromsröret o sätt en plastslang i änden som ska skruvas i bromsoket. Lyft upp slangänden över bromscylindern och pumpa försiktigt på bromspedalen tills det kommer olja i slangen. Upprepa tills du bara får fram olja. Överflödig olja som kommer ut leds lämpligen ner i en flaska. Nu är den nya bromsledningen fylld med olja. Ta bort plastslangen. Nu kommer det att droppa olja ur änden på bromsröret, men det är ok. Skruva fast bromsrörsnippeln i oket. Då det hela tiden rinner ut olja ur röret kommer det inte in nån luft i systemet. Torka upp utspilld olja och se till att du inte får olja på bromsbelägg eller bromsskivan.