Felkoder Volvo 850

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #5573
  Torino GT
  Deltagare

  Felkoder till Volvo 850 årsmodell (92-95?)????, vet ej om det är olika felkoder till olika årsmodeller?

  Automatväxellåda
  Sockel A1

  Felkod Innebörd

  1-1-1 Inget fel upptäckt

  1-1-2 Soleniod S1 kortsluten till batterispänning

  1-1-3 Fel i styrenheten

  1-1-4 Programväljaren kortsluten till batterispänning eller öppen krets

  1-2-1 Soleniod S1 kortsluten till jord eller fel i styrenheten

  1-2-2 Soleniod S1 öppen krets

  1-2-3 Soleniod STH kortsluten till batterispänning

  1-2-4 Programväljare felaktig eller kortsluten till jord

  1-3-1 Soleniod STH öppen krets, kortsluten till jord eller fel i styrenheten

  1-3-2 Fel i styrenheten

  1-3-4 Felaktig belastningssignal från bränslestyrenheten

  1-4-1 Givare för oljetemp, kortsluten till jord

  1-4-2 Givare för oljetemp, öppen krets

  1-4-3 Kick-down kontakt felaktig eller kortsluten till jord

  2-1-1 Fel i styrenheten

  2-1-2 Soleniod S2 kortsluten till batterispänning

  2-1-3 För hög spjällägessignal

  2-2-1 Soleniod S2 kortsluten till jord eller fel i styrenheten

  2-2-2 Soleniod S2 öppen krets

  2-2-3 För låg spjällägessignal

  2-3-1 Oregelbunden spjällägessignal

  2-3-2 Hastighetsmätarsignal saknas

  2-3-3 Hastighetsmätarsignal felaktig

  2-3-5 För hög oljetemperatur

  2-4-5 Signal för momentbegränsning kortsluten eller öppen krets

  3-1-1 Varvtal från växellådan saknas

  3-1-2 Varvtal från växellådan felaktig

  3-1-3 Signal från växellägesgivaren felaktig

  Bränslesystem
  Sockel A2

  Felkod Innebörd

  1-1-1 Inget fel upptäckt

  1-1-2 Fel i styrenheten

  1-1-3 LH 3.2 Fenix 5.2 – Lambdareglering vid övre gräns (för mager)
  LH 2.4 Regina – Lambdareglering vid övre eller undre gräns (för mager eller för fet)
  Motr 1.8 – Insprutningsventiler grupp 1, cyl 1,2,4 felaktig signal

  1-1-5 Motr 1.8 – Insprutningsventiler grupp 2, cyl 3,5,6 felaktig signal
  Motr 4.3 Fenix 5.2 – Signal till insprutningsventil, cylinder 1, felaktig

  1-2-1 LH 3.2 LH 2.4 Motr 1.8 Motr 4.3 – Luftmassmätarsignal saknas eller är felaktig
  Regina Fenix 5.2 – Lufttrycksgivarsignal saknas eller är felaktig

  1-2-2 Lufttempgivarsignal felaktig eller är felaktig

  1-2-3 Motortempgivarsignal saknas eller är felaktig

  1-2-5 Signal till insprutningsventil cylinder 2, felaktig

  1-3-1 LH 3.2 LH 2.4 – Varvtalssignal från tändsystemet saknas vid start
  Motr 1.8 Motr 4.3 – Impulsgivarsignal saknas vid start

  1-3-2 Batterispänning för låg eller hög

  1-3-3 Spjällkontakt i tomgångsläge felaktig

  1-3-5 Signal till insprutningsventil cylinder 3, felaktig

  1-4-3 Främre knackgivarsignal saknas eller är felaktig

  1-4-4 Lastsignal saknas eller är felaktig

  1-4-5 Signal till insprutningsventil cylinder 4, felaktig

  1-5-2 Signal till luftpumpsventil saknas eller är felaktig

  1-5-3 Signal bakre lambdasond, saknas eller är felaktig

  1-5-4 EGR-system: för mycket flöde i systemet

  1-5-5 Signal till insprutningsventil cylinder 5, felaktig

  2-1-2 LH 3.2 Fenix 5.2 LH 2.4 Regina Motr 1.8 – Lambdasondsignal, saknas eller är felaktig
  Motr 4.3 – Signal främre lambdasond, saknas eller är felaktig

  2-1-3 Spjällkontaktsignal i fullastläge felaktig

  2-1-4 Fenix 5.2 – Impulsgivarsignalen är polvänd eller felaktig
  Motr 1.8 Motr 4.3 – Impulsgivarsignalen saknas sporadiskt

  2-2-1 LH 3.2 LH 2.4 Motr 1.8 Fenix 5.2 – Adaptiv lambdareglering dellast, vid övregräns (för mager)
  Regina – Adaptiv lambdareglering, vid övre eller undre gräns

  2-2-2 Regina – Signal för systemrelä saknas eller är felaktig
  Fenix 5.2 – Signal för huvudrelä saknas eller är felaktig

  2-2-3 LH 3.2 LH 2.4 Motr 1.8 Regina Fenix 5.2 – Signal för tomgångsventil saknas eller är felaktig
  Motr 4.3 – Signal för tomgångsventil, öppning saknas eller är felaktig

  2-2-5 Motr 4.3 Fenix 5.2 – A/C tryckgivare, signal saknas eller är felaktig

  2-3-1 LH 2.4 Motr 4.3 Regina – Adaptiv lambdareglering dellast, vid övre eller undre gräns
  LH 3.2 Motr 1.8 Fenix 5.2 – Adaptiv lambdareglering dellast, vid undregräns (för fet)

  2-3-2 LH 2.4 Motr 4.3 Regina – Adaptiv lambdareglering tomgång, vid övre eller undre gräns
  LH 3.2 Motr 1.8 Fenix 5.2 – Adaptiv lambdareglering tomgång, vid övregräns (för mager)

  2-3-3 Adaptiv tomgångsreglering utanför sitt reglerområde

  2-3-5 EGR-omvandlare, saknas eller är felaktig

  2-4-1 EGR-system: för lite flöde i systemet

  2-4-3 Spjällägesgivarsignal utanför sitt spänningsområde

  2-4-5 Tomgångsventil, signal för stängning saknas eller är felaktig

  3-1-1 Hastighetssignal saknas

  3-1-2 Knackuppfetningssignal från tändsystemet saknas

  3-1-4 Kamaxelgivarsignal saknas eller är felaktig

  3-1-5 EVAP-system

  3-2-1 Signal för kallstartsventil kortsluten till jord eller saknas

  3-2-2 Signal för renbränning av luftmassmätare, för låg signal

  3-2-3 Signal till miljölampa är felaktig

  3-2-5 Minnesförlust

  3-3-5 Begäran om miljölampständning från AW50-42, felaktig signal

  3-4-2 Styrsignal för A/C-relä felaktig

  3-4-3 Styrsignal för bränslepumpsrelä felaktig

  3-4-4 Avgastemperaturgivarsignal saknas eller är felaktig

  4-1-1 Spjällägesgivarsignal utanför sitt spänningsområde

  4-1-3 EGR tempgivarsignal saknas eller är felaktig

  4-1-4 Laddtrycksreglering, för högt tryck

  4-1-6 Laddtryckssänkning från AW 50-42

  4-2-5 Bakre lambdasond reglering

  4-3-2 Temperatur i elbox för hög, nivå 1

  4-3-3 Bakre kanckgivarsignal saknas eller är felaktig

  4-3-5 Främre lambdasond långsam

  4-3-6 Bakre lambdasond kompenserar maximalt

  4-4-2 Luftpupmsrelä signal saknas eller är felaktig

  4-4-3 Katalysatoreffektivitet, låg

  4-4-4 Accelerometer, signal saknas eller är felaktig

  4-5-1 Misständning, emmisionsöverskridande cyl 1

  4-5-2 Misständning, emmisionsöverskridande cyl 2

  4-5-3 Misständning, emmisionsöverskridande cyl 3

  4-5-4 Misständning, emmisionsöverskridande cyl 4

  4-5-5 Misständning, emmisionsöverskridande cyl 5

  5-1-1 Adaptiv lambdareglering tomgång, vid undre gräns

  5-1-2 Lambdareglering vid undre gräns (för fet)

  5-1-3 Temperatur i elbox för hög, nivå 2

  5-1-4 Elkylfläkt, halvfart felaktig

  5-1-5 Elkylfläkt, helfart felaktig

  5-2-1 Motr 4.3 – Förvärmning främre lambdasond felaktig
  Fenix 5.2 – Förvärmning lambdasond felaktig

  5-2-2 Förvärmning bakre lambdasond felaktig

  5-2-3 Signal till elfläkti elbox kortsluten till spänning

  5-2-4 Momentbegränsningssignal, bekräftelse till växellåda

  5-3-1 Slutsteg i styrenhet grupp A, oidentifierat fel

  5-3-2 Slutsteg i styrenhet grupp B, oidentifierat fel

  5-3-3 Slutsteg i styrenhet grupp C, oidentifierat fel

  5-3-4 Slutsteg i styrenhet grupp D, oidentifierat fel

  5-3-5 Slutsteg i styrenhet grupp E, oidentifierat fel

  5-4-1 EVAP-ventil, felaktig signal

  5-4-2 Misständning emmisionsnivå, mer än en cylinder

  5-4-3 Misständning emmisionsnivå, minst en cylinder

  5-4-4 Misständning katalysatorskada, mer än en cylinder

  5-4-5 Misständning katalysatorskada, minst en cylinder

  5-5-1 Misständning som ger katalysatorskada cyl 1

  5-5-2 Misständning som ger katalysatorskada cyl 2

  5-5-3 Misständning som ger katalysatorskada cyl 3

  5-5-4 Misständning som ger katalysatorskada cyl 4

  5-5-5 Misständning som ger katalysatorskada cyl 5

  ABS och antispinn system (TRACS)
  Sockel A3

  Felkod Innebörd

  1-1-1 Inget fel upptäckt

  1-2-1 V Framhjulsgivare – felaktig signal vid hastighet understigande 40 km/h

  1-2-2 H Framhjulsgivare – felaktig signal vid hastighet understigande 40 km/h

  1-2-3 V Bakhjulsgivare – felaktig signal vid hastighet understigande 40 km/h

  1-2-4 H Bakhjulsgivare – felaktig signal vid hastighet understigande 40 km/h

  1-4-1 Defekt givare för bromspedalläge, kortsluten till jord efter fas

  1-4-2 Defekt bromsljuskontakt, bruten krets efter kortslutning

  1-4-3 Styrenhetens minne defekt

  1-4-4 Överhettade bromsskivor (endast bilar med TRACS)

  2-1-1 V Framhjulsgivare – ingen signal vid rörelsestart

  2-1-2 H Framhjulsgivare – ingen signal vid rörelsestart

  2-1-3 V Bakhjulsgivare – ingen signal vid rörelsestart

  2-1-4 H Bakhjulsgivare – ingen signal vid rörelsestart

  2-2-1 V Framhjulsgivare – ingen signal från ABS, systemet

  2-2-2 H Framhjulsgivare – ingen signal från ABS systemet

  2-2-3 V Bakhjulsgivare – ingen signal från ABS systemet

  2-2-4 H Bakhjulsgivare – ingen signal från ABS systemet

  3-1-1 V Framhjulsgivare – bruten krets eller kortslutning

  3-1-2 H Framhjulsgivare – bruten krats etter kortslutning

  3-1-3 V Bakhjulsgivare – bruten krets eller kortslutning

  3-1-4 H Bakhjulsgivare – bruten krets eller kortslutning

  3-2-1 V Framhjulsgivare – oregelbunden signal vid hastighet överstigande 40 km/h

  3-2-2 H Framhjulsgivare – oregelbunden signal vid hastighet överstigande 40 km/h

  3-2-3 V Bakhjulsgivare – oregelbunden signal vid hastighet överstigande 40 km/h

  3-2-4 H Bakhjulsgivare – oregelbunden signal vid hastighet överstigande 40 km/h

  4-1-1 Inloppsventil för V frambroms, bruten krets eller kortslutning

  4-1-2 Returventil för V frambroms bruten krets eller kortslutning

  4-1-3 Inloppsventil för H frambroms, bruten krets eller kortslutning

  4-1-4 Returventil för H frambroms, bruten krets efter kortslutning

  4-2-1 Inloppsventil för bakbromsar, bruten krets eller kortslutning

  4-2-2 Returventil för bakbromsar, bruten krets eller kortslutning

  4-2-3 TRACS-ventil, bruten krets eller kortslutning (endast bilar med TRACS)

  4-2-4 TRACS tryckgivare, defekt eller kortsluten krets (endast bilar med TRACS)

  4-4-1 Processfel i styrenheten

  4-4-2 Hydraulmodulatorns pumptryck lågt

  4-4-3 Elektriskt eller mekaniskt fel l hydraulmodulatorns pumpmotor

  4-4-4 Ingen ström till hydraulmodulatorns ventiler

  TCU
  Sockel A5

  Felkod Innebörd

  1-1-1 Inget fel upptäckt

  2-4-2 Turboreglerventil saknas eller är felaktig

  3-1-2 Knackinformation från tändsystemet saknas

  3-4-2 Signal för A/C- blockeringsrelä saknas eller är felaktig

  4-2-1 Laddtryckssignal i styrenheten felaktig

  4-2-3 Spjällägesgivarsignal utanför sitt spänningsområde

  4-2-4 Lastsignal från bränslesystemet saknas eller är felaktig

  4-3-1 Tempgivarsignal från kylare saknas eller är felaktig

  Tändsystem
  Sockel A6

  Felkod Innebörd

  1-1-1 Inget fel upptäckt

  1-1-2 Fel i styrenheten

  1-2-3 Motortemperatur från bränslestyrenheten saknas eller är felaktig

  1-3-1 Impulsgivarsignal saknas

  1-4-2 Fel i styrenheten

  1-4-3 EZ 129K – Främre knackgivarsignal saknas eller är felaktig
  EZ 116k – REX: knackgivarsignal saknas eller är felaktig

  1-4-4 Lastsignal från bränslestyrenheten saknas eller är felaktig

  1-5-4 EGR-system: för mycket flöde i systemet

  2-1-4 Impulsgivarsignal saknas sporadiskt

  2-2-4 Motortempgivarsignal saknas eller är felaktig

  2-3-4 Spjällkontaktsignal i tomgångsläge saknas

  2-4-1 EGR-system: för lite flöde i systemet

  2-4-3 Spjällägesgivarsignal saknas eller är felaktig

  3-1-1 Hastighetssignal saknas eller är felaktig

  3-1-4 Kamaxelgivarsignal saknas eller är felaktig

  3-2-4 Kamaxelgivarsignal saknas sporadiskt

  4-1-1 Spjällägesgivarsignal från bränslesystemet saknas eller är felaktig

  4-1-3 EGR tempgivarsignal felaktig

  4-3-2 Temperatur i elbox för hög, nivå 1

  4-3-3 Bakre knackgivarsignal saknas eller är felaktig

  5-1-3 Temperatur i elbox för hög, nivå 2

  Kombi instrument
  Sockel A7

  Felkod Innebörd

  1-1-1 Inget fel upptäckt

  1-1-2 Bränslenivågivare krotsluten

  1-1-3 Bränslenivågivare öppen krets

  1-2-1 Motortemperaturgivarens period för kort

  1-2-2 Motortemperaturgivarens period för lång

  1-2-3 48-pulsers hastighetsgivarsignal kortsluten till batterispänning

  1-3-1 12-pulsers hastighetsgivarsignal kortsluten till batterispänning

  1-3-2 Varvtalsgivarens signal saknas

  1-3-3 Tanksignal till färddator kortsluten till spänning

  ECC
  Sockel B1

  Felkod Innebörd

  1-1-1 Inget fel upptäckt

  1-2-1 Yttertempsensor, kortsluten till jord

  1-2-2 Yttertempsensor, avbrott eller kortsluten till spänning

  1-2-3 kupétempsensor på förarsida, kortsluten till jord

  1-2-4 kupétempsensor på förarsida, avbrott eller kortsluten till spänning

  1-2-5 kupétempsensor på passagerarsida, kortsluten till jord

  1-2-6 kupétempsensor på passagerarsida, avbrott eller kortsluten till spänning

  1-3-1 Kanaltempsensor på förarsida, kortsluten till jord

  1-3-2 Kanaltempsensor på förarsida, avbrott eller kortsluten till spänning

  1-3-3 Kanaltempsensor på passagerarsida, kortsluten till jord

  1-3-4 Kanaltempsensor på passagerarsida, avbrott eller kortsluten till spänning

  1-3-5 Motortemp, ingen frekvenssignal

  1-4-1 Tempväljare på förarsida, styrsignal felaktig

  1-4-3 Tempväljare på passagerarsida, styrsignal felaktig

  1-4-5 Luftfördelningsväljare, styrsignal felaktig

  1-5-1 Styrsignal från fläkthastighetsväljare saknas eller är för hög

  1-5-2 Styrsignal från fläkthastighetsväljare kortsluten till jord

  2-1-1 Lägesgivare för spjällmotor på förarsida, avbrott eller kortsluten till spänning

  2-1-2 Lägesgivare för spjällmotor på förarsida, kortsluten till jord

  2-2-1 Lägesgivare för spjällmotor på passagerarsida, avbrott eller kortsluten till spänning

  2-2-2 Lägesgivare för spjällmotor på passagerarsida, kortsluten till jord

  2-3-1 Lägesgivare för spjällmotor ventilation avbrott eller kortsluten till spänning

  2-3-2 Lägesgivare för spjällmotor ventilation kortsluten till jord

  2-3-3 Lägesgivare för spjällmotor golvdefrost avbrott eller kortsluten till spänning

  2-3-4 Lägesgivare för spjällmotor golvdefrost kortsluten till jord

  2-3-5 Lägesgivare för spjällmotor recirkulation avbrott eller kortsluten till spänning

  2-3-6 Lägesgivare för spjällmotor recirkulation kortsluten till jord

  3-1-1 Spjällmotor på förarsida, kortsluten till jord eller spänning

  3-1-2 Spjällmotor på passagerarsida, kortsluten till jord eller spänning

  3-1-3 Spjällmotor för ventilation, kortsluten till jord eller spänning

  3-1-4 Spjällmotor för golvdefrost, kortsluten till jord eller spänning

  3-1-5 Spjällmotor för recirkulation, kortsluten till jord eller spänning

  3-2-1 Spjällmotor på förarsida, aktiv för länge

  3-2-2 Spjällmotor på passagerarsida, aktiv för länge

  3-2-3 Spjällmotor för ventilation, aktiv för länge

  3-2-4 Spjällmotor för golvdefrost, aktiv för länge

  3-2-5 Spjällmotor för recirkulation, aktiv för länge

  4-1-1 Kupéfläkt, överström eller blockering

  4-1-2 kupétempsensorns aspireringsfläkt på på förarsidan kortsluten till jord

  4-1-3 kupétempsensorns aspireringsfläkt på på förarsidan saknar styrspänning

  4-1-4 kupétempsensorns aspireringsfläkt på på förarsidan blockerad

  4-1-5 kupétempsensorns aspireringsfläkt på på passagerarsidan kortsluten till jord

  4-1-6 kupétempsensorns aspireringsfläkt på på passagerarsidan saknar styrspänning

  4-1-7 kupétempsensorns aspireringsfläkt på på passagerarsidan blockerad

  4-1-8 Effektenheten saknar kontrollsignal

  4-1-9 Effektenheten ger fel diagnossignal

  4-2-0 Styrenhet, fel i programminne

  5-1-1 Självjustering av spjällmotorenas ändlägen ej utförd

  Farthållare
  Sockel B2

  Felkod Innebörd

  1-1-1 Inget fel upptäckt

  1-1-2 Otillåten hastighetssignal

  1-2-2 Hastigheten har ej varit över 35Km/h eller ingen hastighetssignal

  2-1-1 Fel i spänningsmatning eller styrenhet

  2-1-2 Fel i kretsen till vakuumpump eller regulator

  SRS
  Sockel B5

  Felkod Innebörd

  1-1-1 Inget fel upptäckt

  1-1-2 Internt fel i sensorenheten

  1-2-7 SRS-lampa, avbrott eller kortslutning till jord

  1-2-8 SRS-lampa, kortslutning till spänning

  2-1-1 Airbag förare, kortslutning eller kapacitans för hög

  2-1-2 Airbag förare, avbrott eller kapacitans för låg

  2-1-3 Airbag förare, kortslutning till jord

  2-1-4 Airbag förare, kortslutning till spänning

  2-2-1 Airbag passagerare, kortslutning eller kapacitans för hög

  2-2-2 Airbag passagerare, avbrott eller kapacitans för låg

  2-2-3 Airbag passagerare, kortslutning till jord

  2-2-4 Airbag passagerare, kortslutning till spänning

  2-3-1 Vänster bältesförsträckare, kortslutning eller kapacitans för hög

  2-3-2 Vänster bältesförsträckare, avbrott eller kapacitans för låg

  2-3-3 Vänster bältesförsträckare, kortslutning till jord

  2-3-4 Vänster bältesförsträckare, kortslutning till spänning

  2-4-1 Höger bältesförsträckare, kortslutning eller kapacitans för hög

  2-4-2 Höger bältesförsträckare, avbrott eller kapacitans för låg

  2-4-3 Höger bältesförsträckare, kortslutning till jord

  2-4-4 Höger bältesförsträckare, kortslutning till spänning

  Elmanövrerad stol
  Sockel B6

  Felkod Innebörd

  1-1-1 Inget fel upptäckt

  1-1-2 Lägesgivare för motor 1 signal eller är felaktig

  1-1-4 Motor 4 brott på ledning

  1-2-1 Lägesgivare för motor 2 signal eller är felaktig

  1-2-2 Lägesgivare för motor 3 signal eller är felaktig

  1-2-3 Motor 1 går trots att motsvarande knapp inte är aktiverad

  1-3-1 Motor 2 går trots att motsvarande knapp inte är aktiverad

  1-3-2 Motor 3 går trots att motsvarande knapp inte är aktiverad

  1-3-3 Motor 4 går trots att motsvarande knapp inte är aktiverad

  1-4-3 Motor 1 rör sig i fel rikting

  1-4-4 Motor 2 rör sig i fel rikting

  2-1-1 Lägesgivare för motor 4 signal eller är felaktig

  2-1-4 Motor 3 rör sig i fel rikting

  2-2-4 Motor 4 rör sig i fel rikting

  3-2-1 Fel lagrat i minnesposition 3

  3-2-2 Fel lagrat i minnesposition 2

  3-2-3 Fel lagrat i minnesposition 1

  3-3-1 Motor 1 brott på ledning

  3-3-2 Motor 2 brott på ledning

  3-3-3 Motor 3 brott på ledning

  4-1-4 Felaktig ändlägeskalibrering

  #64640
  xc6
  Deltagare

  TÄnkte baratillägga en kod att knappa in i självdiagnos.
  1-5-1 på sockel A7 där släcker ni servicelampan+andra indikeringar. 🙂

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
 • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng